Kosten en vergoedingen

Wat krijg je vergoed?
Psychologische hulp door een BIG geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Lichte psychische klachten worden niet meer vergoed. Vergoedingen gaan per consult, meestal per 45 minuten. Het tarief is volgens de wettelijk vastgestelde norm van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Eigen risico
De zorgverzekering kent een eigen risico. In 2022 is dat minimaal € 385,- afhankelijk van welke verzekering je afsluit. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Verwijzing
Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen, dan heb je een verwijzing nodig van je arts (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist).

Contractvrij en restitutiepolis
Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, de facturering geschiedt direct aan de cliënt.
Vanaf 2014 zijn verzekeraars niet meer verplicht om consulten van contractvrije behandelaren te vergoeden als je een natura polis hebt afgesloten. Het afsluiten van een restitutie-polis, waarbij je zelf je behandelaar kan kiezen, is dus erg belangrijk. Elke verzekering heeft zijn eigen regels wat betreft de vergoeding van de niet gecontracteerde zorg.

Het vergelijken van de verschillende verzekeringen en het kiezen is altijd weer een klus, en kan zeker de moeite waard zijn.

Behandelingen die niet 48 uur van te voren zijn afgemeld dienen volledig vergoed te worden.

Psychologenpraktijk Nerf heeft geen contracten afgesloten met ziektekosten verzekeraars.
Voor verdere uitleg van deze keuze zie www.contractvrijepsycholoog.nl

Op deze site kunt u ook zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt. Neem hierover ook contact op met uw zorgverzekeraar.