Behandeling

Psychologenpraktijk Nerf biedt behandelingen voor jong volwassenen tot en met ouderen, mits er geen sprake is van acute psychoses of suïcidaliteit. Met individuele psychotherapie richten we ons op het bereiken van de in het adviesgesprek afgesproken behandeldoelen door middel van:

Inzichtgevende therapie, psychodynamisch
Mindfulness
Oplossingsgerichte therapie
EMDR (bij post traumatische stress)

De Psychotherapeut/GZ- psycholoog heeft een brede kennis op het gebied van psychische problemen, vergelijkbaar met de huisarts die een brede kennis heeft op het gebied van lichamelijke problemen. De Psychotherapeut/GZ-psycholoog behandelt de meest voorkomende lichte tot matige ernstige klachten en werkt nauw samen met de huisarts en/of andere verwijzers. De behandeling is gericht op vermindering van de klachten die u ondervindt, preventie, activering of herstel van het evenwicht.

De behandeling richt zich op de samenhang tussen de klachten en de ontwikkelingsgeschiedenis.

Voor mensen met lichamelijke pijn- en/of spanningsklachten is er een speciaal behandel programma in samenwerking met een fysiotherapeut.

In de geval van een crisis meldt u zich bij de behandelaar anders meldt u zich bij uw huisarts of de huisartsenpost.

Wanneer u klachten heeft over de behandeling en u komt er niet met uw behandelaar uit dan kunt u zich richten tot

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/